Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer

Brandingenjörsutbildning kan byggas på med ytterliggare utbildning vid MSB:s skola i Revinge.

Efter genomgången påbyggnadsutbildning får du formell behörighet att arbeta som räddningsledare i den kommunala räddningstjänsten. Du får utveckla din förmåga att planera, delta i, leda, utveckla, utvärdera och ansvara för verksamheten såväl i fred som under höjd beredskap.

Några av kunskapsområdena som omfattas är skadeförebyggande verksamhet, skadeavhjälpande verksamhet (operativ räddningstjänst), samhällets krishantering samt ledarskap.

Läs mer här: https://www.msb.se/sv/Utbildning–ovning/Utbildning/Brandingenjor—pabyggnad/