En fantastisk förening

BIIF står för Brandingenjörsstuderandes intresseförening och är en fristående ideell förening. Vårt syfte är att arbeta för våra medlemmars bästa och förbättra deras studier, utbildning och framtida möjligheter i arbetslivet. Dessutom jobbar BIIF aktivt med att hålla evenemang för att stärka kamratskapen hos medlemmarna.

Medlem är du som studerar till Brandingenjör eller Civilingenjör inom Riskhantering på Lunds tekniska högskola, alternativt Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst vid MSB i Revinge.

Våra funktionärer

Som funktionär i BIIF är du en del i ett härligt gäng driftiga brandingenjörsstudenter som brinner för att studietiden för våra medlemmar ska bli så bra som det bara är möjligt. Att vara funktionär innebär väldigt mycket mer än ideellt arbete. Du får bland annat följa med på galna fester, lära känna studenter från andra årskurser än din egen och i och med arbetet bär du med dig värdefulla erfarenheter inför ditt kommande arbetsliv.

Så är du student på brandingenjörsprogrammet i Lund bör du definitivt ta chansen att engagera dig i BIIF. Hör av dig till någon i styrelsen om du vill veta mer.

Styrelsen

Ordförande
Klara Plevén, Bi22
ordforande@biif.se

Som ordförande ansvarar man för att planera och kalla styrelsen till möten samt säkerställa att dessa genomförs på ett sätt som gynnar föreningens bästa. Vidare fungerar ordföranden som ett bollplank för styrelsemedlemmarna att bolla idéer med, och har det yttersta ansvaret för att medlemmarnas intressen tillvaratas på ett korrekt sätt. Dessutom fungerar ordföranden som föreningens representant vid sociala tillställningar.

Sekreterare / Vice ordförande
Alice Larsson, Bi21
sekreterare@biif.se

Sekreterarens främsta uppgift är att skriva ner allt viktigt (och oviktigt…) som beslutas och sägs på föreningens styrelsemöten. Det är viktigt för att kunna följa upp beslut samt informera BIIFs medlemmar om vad vi faktiskt håller på med. Dessutom ska sekreteraren regelbundet se över föreningens stadgar och reglementen så att de följs och är aktuella. Till skillnad mot de andra styrelsemedlemmarna har sekreteraren ingen arbetsgrupp att luta sig mot, utan måste skriva varenda bokstav alldeles själv.

Kassör
Isak Engblom, Bi22
kassor@biif.se

Kassörens uppgift är att ha koll på BIIFs ekonomi, betala räkningar samt att sköta redovisningen och bokföringen. För att underlätta kassörens arbete används ett bokföringsprogram, med vilket t.ex. balansrapporter och resultatrapporter enkelt kan produceras. Kassörens uppgift är i stort att ge övriga styrelsemedlemmar en korrekt bild av föreningens ekonomiska läge, samt ekonomiskt beslutsunderlag inför viktiga beslut.

Arbetsmarknadskontakt
Alexandra Lundkvist, Bi21
amk@biif.se

Arbetsmarknadskontakten ansvarar tillsammans med arbetsmarknadsgruppen att föra ut brand- och riskhanteringsingenjörernas kompetens på arbetsmarknaden. Genom att visa oss på olika mässor sprids kunskap om vad vi kan och strävar efter. Vi bjuder in företag och räddningstjänster som föreläser om vad de sysslar med både på kvällstid med middag efteråt samt lunchföredrag. Mycket bra tillfällen att utnyttja för att få reda på hur det skulle vara att jobba hos just dem. Har ni förslag på föreläsare, företag, räddningstjänster eller organisationer som kan vara intressanta är ni välkomna att kontakta någon av oss!

AMK-gruppen:
• Julia Pettersson
• Wanda Åmark

Sexmästare
Julia Olsson, Bi22
sexm@biif.se

Sexmästaren ansvarar för att anordna fester, sittningar och pubar för alla BIIFs medlemmar. I detta ingår att boka lokal, ansöka om tillstånd och planera mat och dryck. Ett evenemang vi håller i varje år är Höstfesten, där alla brand- och riskstudenter, RUBare och alumner är välkomna! Brandsex anordnar denna typen av evenemang för att bidra till den trevliga stämningen som finns på programmet. Detta klarar sexmästaren inte att sköta själv och har därför idérika och duktiga sexjobbare till sin hjälp.

Brandsex:
• Diego Villamil
Emma Engblom
• Gustav Johnson
• Hanna Thunholm
• Herman Modig
• Klara Martinsson

Studierådsordförande
Edvin Forsman, Bi22
studieradsordforande@biif.se

Studierådsordföranden har det övergripande ansvaret för studierådet. I studierådets uppgifter ingår bl.a. att censurera kursutvärderingar samt att se till att de genomförs och följs upp, påverka studieledningen, stötta studenter som behöver hjälp i sin studiesituation, samt vidarebefordra information från TLTH och LTH angående studierelaterade frågor. Varje årskull har två representanter och dessa samlas till möten vid behov. Studierådsordföranden sitter också som ordinarie ledamot i programledningen för brandingenjörs- och riskingenjörsprogrammet. Att vara en del av studierådet på brand och risk ger därför en ypperlig möjlighet till att vara med och förbättra den högst rankade brandingenjörsutbildningen i världen. Något som gynnar både utbildningen och sin egen framtid.

Studieråd:
• Erik Johansson, Ellen Lindén Rh22
• Noah Andreasson, Ebba Johansson Rh23
• Samantha Karim Hamoudi, Emelie Stenberg Bi21
• Simon Björklund, Daniel Andersson Bi22
• Sofia Larsson, Emil Persson Br23

Sportbas
Jack Celano, Bi22
sportbas@biif.se

Sportbasen har, tillsammans med sitt sportråd, hand om brandingenjörernas fysiska aktivering. Som bekant ska alla göra praktik under den första sommaren och då är det viktigt att vi håller oss i någorlunda form. Det är sportbasens uppgift att erbjuda möjligheter för fysisk träning så att vi klarar kommande tester. Sportbasen håller tillsammans med sportgruppen i arrangemang som har anknytning till sport. Har du några förslag på roliga aktiviteter så hör av dig!

Sportråd:
• Erik Sjöback
• Josefine Kragh

Informationschef
Anton Wärn, Bi22
info@biif.se

Informationschefen ser till att vår förening syns och hörs, såväl på sociala medier som ute i det verkliga och hårda livet. Chefen har även hand om våra brandprylar, tröjor, märken, ordensband och inte minst svarta brandsäkra overaller. Är det något du undrar om föreningen? Hör av dig till infochefen!

Infogrupp:
• Cecilia Östholm (Pr-nisse)
• Klara Land (Webbi)

Funktionärer

Revisorer
Albin Cronberg
Franz Braun

Brandbilsansvarig
Adam Karlsson
Emil Persson

Kontaktperson RUB
Daniel Rikse

Sångcanteurer
Fredrik Grönlund
Sebastian Eriksson

Sångcanteurens uppgift är att se till så det sjungs för full hals under främst BIIFs fester
men ibland även andra fester där brandare/riskare medverkar. Han eller hon ser även till
att brandarsångerna framhålls på t.ex. V-sektionens fester och tillställningar.

Studeranderepresentant Sveriges Brandbefäls Riksförbund
Lucas Aronsson

Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer
Karl-Johan Granåsen

Studerandeskydd- och likabehandlingsombud
Moa Nyström
studerandeskyddsombud@biif.se
alt
likabehandlingsombud@vsek.se

Världsmästare
Filip Wahlberg
varldsmastare@biif.se

Valberedning
Arvid Carlsson
Herman Modig
Julia Olsson
Tilde Ryding