Har du några frågor om vår verksamhet?
Tveka inte att höra av dig till oss!

När vi inte är på föreläsning hittar du oss i
BIIF-styret på källarplan i V-huset.

Ordförande
Klara Plevén, Bi22
ordforande@biif.se

Arbetsmarknadskontakt
Alexandra Lundkvist, Bi21
amk@biif.se

Sekreterare
Alice Larsson, Bi21
sekreterare@biif.se

Kassör
Isak Engblom, Bi22
kassor@biif.se

Sexmästare
Julia Olsson, Bi22
sexm@biif.se

Studierådsordförande
Edvin Forsman, Bi22
studieradsordforande@biif.se

Sportbas
Jack Celano, Bi22
sportbas@biif.se

Informationschef
Anton Wärn, Bi22
info@biif.se