Har du några frågor om vår verksamhet?
Tveka inte att höra av dig till oss!

När vi inte är på föreläsning hittar du oss i
BIIF-styret på källarplan i V-huset.

Ordförande
Olivia Abrahamsson, Bi19
ordforande@biif.se

Arbetsmarknadskontakt
Elsa Lind, Bi19
amk@biif.se

Sekreterare
Linnea Lindeblad, Bi19
sekreterare@biif.se

Kassör
Daniel Rikse, Bi20
kassor@biif.se

Sexmästare
Madeleine Häggqvist, Bi19
sexm@biif.se

Studierådsordförande
Erik Johansson, Bi19
studieradsordforande@biif.se

Sportbas
Johan Wallentheim, Bi18
sportbas@biif.se

Informationschef
Maja Alvesson, Bi19
info@biif.se