Har du några frågor om vår verksamhet?
Tveka inte att höra av dig till oss!

När vi inte är på föreläsning hittar du oss i
BIIF-styret på källarplan i V-huset.

Ordförande
Rasmus Sandgren, Bi17
ordforande@biif.se

Arbetsmarknadskontakt
Lisa Spennare, Bi18
amk@biif.se

Sekreterare
Björn Gärskog, Bi17
sekreterare@biif.se

Kassör
Simon Andersson, Bi17
kassor@biif.se

Sexmästare
Sofie Hällsten, Bi18
sexm@biif.se

Studierådsordförande
Alexander Dreveros, Bi19
studieradsordforande@biif.se

Sportbas
Daniel Bergstedt, Bi18
sportbas@biif.se

Informationschef
Annie Johansson, Bi18
info@biif.se