Civilingenjör i riskhantering

För att hantera och reducera risker i olika verksamheter gäller det att förstå vilka faktorer och omständigheter som genererar dessa risker. Ofta är det en mångfald av tekniska, mänskliga och organisatoriska faktorer, och samspelet dem emellan, som ger upphov till dessa risker. Detta innebär att avancerade metoder och verktyg ofta krävs för att skapa denna förståelse och för att genomföra förbättringar. Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering lägger därför stor vikt vid att utveckla studenternas förmåga att använda sådana verktyg. Utbildningen är den första i sitt slag i Sverige och studenterna erbjuds särskilt goda förutsättningar att utveckla en förmåga att inom olika typer av verksamheter:

  • kunna identifiera, analysera och bedöma risker
  • baserat på riskanalyser kunna föreslå åtgärder som förebygger risker eller begränsar de skador som kan uppstå på människa, miljö och egendom
  • kunna utforma och använda ledningssystem som ett systematiskt verktyg för att minimera risknivån inom områdena säkerhet, hälsa och miljö.

Det övergripande målet med riskhantering är att risknivån blir så låg som möjligt med hänsyn taget till ekonomiska, etiska och andra faktorer. Kunskap om riskanalys och riskhantering är generell vilket gör den användbar inom de flest ingenjörsområden och verksamheter. Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering utgör därför ett bra val oberoende av vilken ingenjörs

Källa: http://www.riskhantering.lth.se/

Emma Andersson BI11/RH15

Vad tyckte du om brandingenjörsutbilningen?

Jag är väldigt nöjd med utbildningen. Jag tycker att den omfattar många intressanta kurser som gör att man känner sig väl förberedd inför yrkeslivet.

Varför valde du att läsa risk efteråt?

Jag valde att läsa risk för att jag ville bredda mina kunskaper utanför det brandtekniska området och få utökade kunskaper inom samhällssäkerhet.

Vad vill du jobba med efter utbildningen?

Jag är intresserad av att arbeta med samhällets säkerhet och utveckling på ett strategiskt plan.

Stefan Nilsson BI07/RH10

Vad pluggade du på LTH?

Brandingenjör och Civilingenjör Riskhantering

Vad jobbar du som?

Teknisk konsult

Vad gör en sådan?

Hjälper beställare med brandskyddsprojektering vid ny- eller ombyggnad, riskanalyser vid nya planärenden, riskanalyser vid farliga verksamheter. Detta är bara några av de blandade uppgifterna som en brand- och riskkonsult ställs inför.

Varför valde du just det yrket?

Jag var inte så sugen på räddningstjänsten och det var då naturligt att välja konsultyrket istället eftersom det fanns många företag och möjligheter att arbeta med en mängd olika saker.

Känner du att brand/risk/rub (beroende på vad du läste) gav dig en bra grund?

Ja det tycker jag. Det hade kunnat vara mer om byggprocess, entreprenadjuridik samt BBR-kunskap, men i övrigt tycker jag att man fått de förutsättningarna man behövde och en bra grund.