Brandingenjörsprogrammet

Välkommen till Brandingenjörsutbildningen i Lund – en högskoleutbildning som ger kompetens inom brand- och räddningstjänstens område.

Samhällets utveckling kännetecknas av en snabbt växande användning av avancerad teknologi, ökande komplexitet och sårbarhet. Utbildningen till brandingenjör är ett svar på denna utveckling.

Idag sker analyser och åtgärder oftast efter att en olycka har hänt för att den inte skall upprepas, istället för att ligga steget före, dvs bedöma, analysera och om möjligt förutsäga utvecklingen av samhället och dess risker för att förhindra olyckor och mildra dess konsekvenser.

Det handlar också om att kunna utveckla nytt kunnande genom att experimentera och utvärdera. En viktig uppgift är att ifrågasätta etablerade metoder och lösningar. Det är stora, nya och annorlunda krav som ställs.

Brandingenjörsutbildningen i Lund ger en unik utbildning med en både bred och djup kompetens. Detta ger våra studenter väldigt bra förutsättningar att ta sig fram i yrkeslivet.

Som färdig brandingenjör kan du gå vidare och läsa till en civilingenjörsexamen inom Riskhantering och/eller Räddningstjänstutbildningen.

Förutom gedigna kunskaper inom brandområdet har den, som brandingenjörerna uttrycker det i en undersökning, bidragit till en ”bra kunskapsbank i tekniska ämnen. ”Man har lite koll på det mesta.”

Källa: http://www.brandingenjor.lth.se/

Axel Tanner, BI13

Vad tycker du om Brandingenjörsutbildningen?Jag tycker att den är bra och känns relevant. Framförallt trean har varit väldigt tillämpad och det är kul! Bra näringslivskontakt dessutom.

Varför valde du just Brandingenjör?
Det var en slump, det är nästan ingen som vet vad en brandingenjör är för något. Eld är spännande och jag fick reda på att man kunde jobba inom räddningstjänsten vilket intresserade mig. Bra arbetsmarknad är ju en schysst bonus också!

Vad vill du bli Riskingenjör, Räddningsledare eller bara Brandingenjör?
Jag vill bli räddningsledare, det var därför jag valde programmet.

Varför vill du läsa Räddningsledarutbildningen?
Jag hade tänkt läsa officersutbildningen i försvaret men tyckte inte att det verkade vara framtiden riktigt, så jag sökte något liknande, t.ex. blåljusyrkena. Räddningsledare och brandingenjör verkade vara en bra blandning av teori, praktik och en lite längre utbildning, så jag valde den vägen!

Det är rätt så små klasser på Brandingenjörsprogrammet. Har du märkt av det?
Ja, det märks, och framförallt tidigt i utbildningen märktes det att programmet som helhet är ganska litet. Mycket sammanhållning med äldre klasser och inom klassen. I och med att V-huset renoveras sprids vi ju numera över hela LTH, men sammanhållningen är fortfarande bra mellan klasserna och man känner alla i sin egna klass.

Rebecca Rostedt, BI14

Vad tycker du om Brandingenjörsutbildningen?
Jag tycker att det är toppen! Vi läser många spännande kurser som känns relevanta och lärorika. Föreläsarna är engagerade och brinner verkligen för sina ämnen.

Varför valde du just Brandingenjör?
Det var den utbildningen som jag tyckte stack ut bland mina utbildningskandidater. Detta på grund av att den inte är speciellt vanlig och för att den mixar teori och praktik, vilket lockade.

Vad vill du bli Riskingenjör, Räddningsledare eller bara Brandingenjör?
Planen har alltid varit riskingenjör, och det är det fortfarande.

Varför vill du läsa Risk?
För att bredda ytterligare. Jag tror att jag kommer tycka riskhanteringen är rolig och kan se mig själv jobba med olika projekt inom området i framtiden.

Det är rätt så små klasser på Brandingenjörsprogrammet. Har du märkt av det?
Absolut. Det bidrar till en stor gemenskap inom hela klassen men också emellan klasserna.

Lorentz Brännström, BI15

Vad tycker du om brandingenjörsutbildningen?
Jag tycker att brandingenjörsutbildningen på LTH ger en mångfasetterad och bred kunskap inom det brandtekniska ingenjörsfältet. Även om brandingenjörsyrket kan te sig som en nishad och smal bransch, får man en sådan bred grund att man kan jobba inom allt ifrån industrin till räddningstjänsten.

Varför valde du just brandingenjör?
För att jag var sugen på ett ingenjörsyrke med många praktiska moment! Jag hade själv svårt att se mig själv sittandes framför ett inrutat kontor fram tills pension. Och så är ju eld och lågor så himla häftigt! Jag brinner verkligen för den här utbildningen!

Är du intresserad av att läsa riskhantering och/eller RUB:en efter brandingejörsprogrammet? Varför?
Jag skulle visserligen kunna tänka mig att läsa båda två, men jag är framförallt intresserad av RUB:en. Efter att ha gjort min sommarpraktik på Södertörns Brandförsvarsförbund ökade mitt sug för att få åka blåljus något enormt! Möjligheten att få arbeta som ingenjör och rädda liv på samma gång är svårt att slå!

Vad vill du jobba med efter examen?
Som räddningsledare såklart! Inget snack om saken!

Det är rätt så små klasser på Brandingenjörsprogrammet. Har du märkt av det?
Ja jag har märkt av det och enligt mig är det någonting väldigt positivt! Det är lätt att få kompisar och gemenskapen är stark, även mellan de olika årskurserna! Eftersom det trots allt är en utbildning med rätt så få platser, blir det en ”alla känner alla” stämningen, vilket jag verkligen trivs med. Eftersom man har många gemensamma studentaktiviteter med de andra klasserna får man även möjligheten att lära känna dem, vilket bådar gott inför yrkeslivet!