På kvällen den sista november valdes BIIF:s nya styrelse in inför det kommande verksamhetsåret. HT-mötet var inte på plats i år, utan skedde med hjälp av studenternas digitala favoritverktyg Zoom.

Styrelsen i BIIF 2021 består av:

Ordförande – Olivia Abrahamsson, Bi19
Sekreterare – Linnea Lindeblad, Bi19
Kassör – Daniel Rikse, Bi20
Amk – Elsa Lind, Bi19
Sportas – Johan Wallentheim, Bi18
Infochef – Maja Alvesson, Bi19
Sexmästare – Madeleine Häggqvist, Bi19
Studierådsordf – Erik Johansson, Bi19