Måndagen den 27/3 kommer Värends räddningstjänst hit för att hålla en lunchpresentation i V:C!

Företagspresentationen börjar 12.15 och är klar i tid till eventuell nästa föreläsning. Det bjuds  även på lunch under tiden, men man är såklart välkommen att komma och lyssna om man har med sig egen mat.
Information från Värends räddningstjänst:
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för ca 115 000 invånare i Alvesta och Växjö kommuner. Organisationen består av 65 heltidsanställda, 180 deltidsanställda och 20 räddningsvärnsmän fördelade på åtta brandstationer och två räddningsvärn.

Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö.
Vår vision: Ett tryggt och olycksfritt samhälle – för alla.

Anmälan för mat på föreläsningen görs här!

Anmälningslänken kommer vara öppen till fredagen den 24/3 kl. 13:00 och därefter kommer ni få ett mail om ni får mat på föreläsningen eller inte.