Torsdagen den 25e april bjuder Uppsala brandförsvar in till lunchföreläsning i V:C!

Mer info från Uppsala brandförsvar:

Välkommen till lunchpresentation med Uppsala Brandförsvar!

Uppsala brandförsvar är en gemensam räddningsnämnd mellan Tierp, Östhammar och Uppsala kommun. Uppsala brandförsvar är en spännande plats att arbeta på för de som intresseras av brand, risk och samhällssäkerhet. I flera av kommunerna råder en mycket stor expansionstakt där det planeras för helt nya stadsdelar och en kraftig befolkningsökning. Det planeras även för en mängd nya samhällsrisker så som spårväg, slutförvar av kärntekniskt bränsle, etablering av stora industrier med hantering av brandfarliga och explosiva varor, batteriparker och väldigt mycket mer.

Som brandingenjör på brandförsvaret arbetar vi för att våra totalt 286 000 invånare ska ha ett tryggt samhälle att bo och verka i genom ett aktivt förebyggandearbete, men även genom att kunna utföra effektiva insatser när olyckan väl inträffar. Förutom att hänga med i de stora förändringar som sker i samhället behöver vi även bevaka befintliga riskkällor inom våra kommuner. Inom brandförsvarets kommuner finns en bred variation av miljöer, allt från landsbygd och skärgård till storstadsmiljöer med flera hundra år av kulturarv. 

Jag ser fram emot att träffa er och att få berätta mer om hur det är att arbeta inom kommunal räddningstjänst!

Om lunchföreläsning:

Företagspresentationen börjar 12.15 och är klar i tid till eventuell nästa föreläsning. Det bjuds även på lunch under tiden, men man är såklart välkommen att komma och lyssna om man har med sig egen mat.

 

Anmälan för mat på föreläsningen görs här!

Anmälningslänken kommer vara öppen till tisdagen den 23/4 kl. 15.00, eller tills platserna är slut. Kort efter att anmälan har stängt kommer du få ett mail om du har fått en plats på lunchföreläsningen!