Vi ses nästa gång år 2023!

Brand- och risks branschdag är en arbetsmarknadsmässa som anordnas av BIIF vartannat år. Under branschdagen kommer aktörer från hela landet till LTH för att presentera sin verksamhet. Som student får du chansen att få en bild av hur det är att jobba som brand- och riskingenjör inom en mängd olika roller; forskning, myndigheter, konsultyrket, försäkring, räddningstjänst.

Håll utkik på våra sociala medier för att hålla dig uppdaterad med kommande information. Hoppas vi ses!

Deltagare 2021