Tack för er medverkan den 7:e november!

Vi ses nästa gång år 2022 2021*.

Brand- och risks branschdag är en arbetsmarknadsmässa som anordnas av BIIF vartannat år. Under branschdagen kommer aktörer från hela landet till LTH för att presentera sin verksamhet. Som student får du chansen att få en bild av hur det är att jobba som brand- och riskingenjör inom en mängd olika roller; forskning, myndigheter, konsultyrket, försäkring, räddningstjänst.

* Tidigare branschdagar har varit såpass lyckade att föreningen beslutat att anordna evenemanget vartannat år istället för var tredje. Kanon!

Deltagare 2019