Kära BIIF-medlem!

Det är nu dags för att välja funktionärer till kommande läsår 2021!
Är du sugen på att engagera dig eller känner du någon som skulle passa på någon av posterna i föreningen så ska du fortsätta läsa!

Följande länk tar er till en nomineringsenkät där BIIFs samtliga poster finns listade:
https://forms.gle/AqZcdeoR7MDL2xe37

Man kan nominera flera personer, både sig själv och andra och till flera olika poster. Speciellt för i år är att det utöver de vanliga funktionärsposterna kommer tillsättas en Jubileumsgrupp som har uppgiften att planera firandet av Brandingenjörsprogrammets 35 års-jubileum!

Nomineringsenkäten kommer att stängas 29/10. De som då har fått en nominering och vill söka ska då lämna en motivering till Valberedningen om varför just hen är rätt person för posten. Motiveringsperioden avslutas 8/11.

Samtliga funktionärsposter väljs in under Höstterminsmötet.
Har du några funderingar? Tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen!