Räddningstjänsten Skåne Nordväst säker brandingenjörsstudenter inför sommaren 2021. För mer information, se länken sedan.

Sommarjobb Förebyggandeavdelningen_BI_2021