Om BIIF

Om BIIF

BIIF står för Brandingenjörsstuderandes intresseförening och är en fristående ideell förening. Syftet är att jobba för medlemmarnas bästa och förbättra dessas studier och utbildning. Dessutom jobbar BIIF aktivt med att hålla evenemang för att stärka kamratskapen hos medlemmarna.

Medlem är du som studerar till Brandingenjör eller Civilingenjör inom Riskhantering på Lunds tekniska högskola eller studerar Räddningstjänstutbildningen vid MSB:s skola i Revinge. Vill du veta mer om föreningen finns mer information om föreningen att hitta i undermenyn ovan.