Lunchpresentation WSP 16/4

Lunchpresentation WSP 16/4

Lunchpresentation WSP 16/4

Måndagen den 16/4 kommer WSP:s brand- och riskavdelning hit och håller en lunchpresentation. Med över 100 medarbetare gör det dem till Sveriges största arbetsgivare i branschen!

På presentationen kommer de bland annat berätta om det större konsultföretaget, projekt och vad en brand- riskingenjör gör på WSP.

Mer info och anmälan finns här.