Det är snart dags för nästa kvällsevenemang med BIIF! ÅF Safety bjuder in till sitt kontor i Malmö torsdagen den 11/4 kl. 18. De kommer att presentera företaget, visa kontoret samt bjuda på middag. Det finns begränsat antal platser till kvällen, alla brand- och riskingenjörsstudenter är välkomna att anmäla sig men studenter i senare del av utbildningen kommer att prioriteras om nödvändigt. Transporten står man själv för och man får gärna droppa in lite tidigare om man vill!

Anmälan till kvällen görs här och stänger den 4:e april klockan 23:59.

 Så här skriver ÅF själva som sitt företag:

”ÅF Safety är en del av ÅF AB som är ett design- och ingenjörsföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi är ett starkt team på ca 100 konsulter som arbetar med riskhantering, brandprojektering, arbetsmiljö och samhällsskydd och beredskap. Exempel på arbetsområden är byggnadstekniskt brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete, riskhantering i fysisk planering, säkerhetskultur, BAS-P och risk- och sårbarhetsanalyser. Vi har kontor på 10 olika platser i Sverige och även i Norge och Danmark.”