Vill du skaffa dig värdefull erfarenhet i sommar? Nu söker Ringhals AB två personer för att arbeta med brandteknisk dimensionering.

Uppgiften består av att analysera brandtekniska förutsättningar för dimensionering av fasta platser i deras anläggningar.
Uppdraget innefattar analys av vilken påverkan en eventuell brand skulle ha på person-, egendom- och reaktorsäkerhet.
Önskad slutprodukt är skriftliga tydliga riktlinjer för vad och hur mycket brandbelastning som får uppstå på en given yta i anläggningarna.
En stor del av arbetet behöver förläggas till Ringhals, men rapportskrivning är möjligt att göra från annan plats i denna tjänst.

”Ringhals AB ingår i Vattenfallkoncernen och är Nordens största kraftverk. Vi har 40 års erfarenhet av elproduktion och står nu inför nya utmaningar av olika slag som kräver säkerhetsmedvetande och nytänkande. Ringhals har ca 1 300 anställda och ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.”

Du kan läsa mer om tjänsten och skicka in ansökan här senast den 23/2-20.