Höglandets räddningstjänstförbund söker dig som pluggar till brandingenjör och studenter i alla faser av sin utbildning är välkomna att ansöka. Som sommarjobbande brandingenjör kommer du med stöd från handledare främst att arbeta i det
förebyggande uppdraget inom Funktion myndighet. Se mer information nedan! Ansök snarast.
Sommarjobba hos oss som brandingenjör