Vill du veta mer om hur det är att vara brandingenjör på räddningstjänsten?

Räddsam VG  erbjuder dig som läser till brandingenjör möjligheten att följa deras arbete under en dag.
Kontakta dom på info@raddsamvg.se för att planera in en dag som passar både dig och den
räddningstjänst du önskar besöka.

”Räddsam VG är ett samarbete mellan samtliga 19 räddningstjänster inom Västra Götaland.
Vi utbildas, övas och utvecklas tillsammans och vårt mål är att vårt samarbete ska gynna alla
invånare i Västra Götaland. Tillsammans är vi starkare och vi arbetar även tillsammans vid
större insatser, både inom och utanför vårt område.
Välkommen att följa med oss i vår vardag.”
www.raddsamvg.se